October 24, 2010

Halfway/Половинчати Работи

BG - Това са изоставени строежи във Флорида заснети от високо. Изградена е първо инфраструктурата, растителността е премахната след което са построени пътища. Но се оказало че няма пари за предвидените жилища. Дали приликата на новия пейзаж с електронни платки се забелязва и погледнато от земята? Със сигурност тази проста схематичност влиза и в съзнанието на живеещите там. Въздушните снимки по долу са всъщност сателитни, публикувани в Бостън Глоуб. В дискусията под снимките може да се проследи интересен сблъсък на възгледи, за и против този тип строителство.

EN - These are abandoned developments in Florida photographed from above. First they built the infrastructure, all the vegetation was removed and then roads were built. But then they ran out of money and the planed houses were not built. Is it possible to have the same circuit board feeling if seen from the ground? I am sure the simple schematic landscape has its impact on the thinking of those who live there, for good or bad. The areal photos below are actually satellite images published in the Boston Globe. The discussion in that article has become a really interesting conflict of people supporting or dismissing these developments.Да, тези отгоре са завършени.
Преди там е било диво като в лявата част на картинката.

October 18, 2010

Какво стана със замените?

BG - Любомир Василев,
Горските Замени - измиване на позора или замитане на следите,
Дневник 13 октомври 2010


EN
- Article on the issue of land exchanges, in Bulgarian


Иван Кутузов / Ivan Kutuzov

August 28, 2010

UK home owners in Bulgaria / За британските собственици в България© Tzvetelina Angelova / Цветелина Ангелова

EN - Three articles in the online version of Capital about vacation homes in Bulgaria. In Bulgarian only. Photos © Tzvetelina Angelova, location Bansko

BG - Три статии във вестник Капитал на тема ваканционни имоти в България:
От "купувай" до "бягай" - Зорница Стоилова

Компрометираната "Българска мечта" - Зорница Стоилова и Иван Михалев

Не сме оттук и сме за малко - Иван Михалев

Снимки от Банско и Разлог © Цветелина Ангелова

July 29, 2010

Ocean City / Оушън Сити

EN - My next goal - Ocean City in Maryland. For now this is a nice wish since I don't have the means to do the photo trip. According to Marylanders this place seems to be closest to the overbuilt Bulgarian sea coast. Many Bulgarians work in Ocean City as seasonal workers with summer student visas. Some manage to save money, others come across employers who don't pay their hours. This is the case with Velislav Stoyanov published by The Daily Times. There seems to be many other cases and not only with foreigners. The black and white photo is from an article in The City Paper advertising (in a good way?) vacations in Ocean City. The color photo is from a trip I made to the Assateague, an island neighboring Ocean City, which was saved from overbuilding by making it a state park.

BG - Следваща цел за снимане - Оушън Сити в щата Мериленд. По думите на Мерилендци това място е най близко до пресатрояването по Българското черноморие. За сега остава като добро пожелание заради липсата на средства. В Оушън Сити работят много Българи със летни студентски визи. Някои успяват наистина да спестят пари, други попадат на работодатели които не изплащат изработените часове. Такъв е случаят с Велислав Стоянов описан от The Daily Times (статия на Български в Дневник). Черно бялата снимка е от статия в City Paper рекламираща курорта (реклама?), цветната заснех преди 3 години на острова Асатиг, непосредстения съсед на Оушън Сити обявен за резерват и спасен от строежите.
Ocean City, Maryland, photo from the City Paper /
Оушън Сити, щата Мериленд, САЩ. Снимка от City Paper

The Assateague, Maryland / Асатиг, щата Мериленд, САЩ

July 26, 2010

Illegal Construction on Slunchev Bryag / Слънчев Бряг и незаконните постройки

EN - The 750 illegal structures on Slunchev Bryag resort in Bulgaria will be demolished after the end of the season, according to Dnevnik (article in Bulgarian only).  Is that good news? It is not clear who will pay for that, the offenders or the taxpayers. Is that going to affect only the developers who built the illegal properties or the people who bought real estate from them as well? If I were in Bulgaria I would definitely try to photograph on this topic. 

BG - Новина от вестник Дневник - 750-те незаконни постройки в Слънчев бряг ще бъдат съборени след края на сезона. Повод за радост? Не се споменава на чии разноски ще бъде събарянето - нарушителите или данъкоплатците. Не става ясно дали това ще засегне само строителите или също така хора купили недвижими имоти. Ако бях в България опредлено щях да снимам по темата. 

June 26, 2010

Invasive Species / ЗавоевателиEN - The Seven Lakes in Rila National Park, Bulgaria (my photo above) are almost preserved from human impact. They attract a huge number of tourists with their beauty and for the Dunovists this place is divine. With the great influx of tourists there is an even greater appetite for this place by developers. The new lift (illegally built) works from 8am to 8pm. The dirt road to the lakes has become an off road race track with 4x4's raising dust and their drivers seeming unhappy about the "arrogant" hikers. It's arguable that the traffic at the Seven Lakes is that destructive. Tourists as general keep clean but the new trails cutting through the soil contribute to the erosion especially when the snow is melting. Five of the lower lakes are are turning into swamps. This is maybe because of the horses, the transport for many after the lift and the dirt road. Because of their big numbers, horses made the landscape look like a neatly mowed golf coarse with a lot of scattered horse feces. It is possible that this waste containing nitrogen and phosphorus contributes to the swamping. It is more worrisome what could happen next. It is not secret that the builder of the ski lift want to build hotels at the very lakes and use the water for artificial snow. Photographing this issue was not easy because of the good intent of the tourists going there. They just want to see the beauty everybody talks about. And yet, their numbers is what is destroying that same beauty.
The photographs I took in August 2009 remind me of the work by these 4 photographers.
Photographing people in their leisure time and the surrounding landscape Simon Roberts creates a portrait of English people (below), the series called We English:
BG - Седемте езера в Рила (моя снимка по горе) са почти запазени от човешка намеса. Те привличат много туристи със своята красота а Дъновистите посрещат Божествената нова година на това място. С огромния наплив на туристи се появява още по огромния апетит на строителите. Новият лифт (незаконно построен) работи от 8 сутринта до 8 вечерта. Пътят от подножието до първото езеро е като трасе за коли 4х4 вдигащи прахоляк и видимо раздразнени от "нахалните" пешеходци. Въздействието на на трафикът при самите езера е спорно. Хората като цяло пазят чисто но създадените нови пътеки допринасят за повече ерозия при топене на снеговете. Петте по долни езера са заблатени. Причината са може би конете, другият транспорт след последната станция на лифта. Те са наистина много, създавайки пейзаж приличащ на гладко окосено голф игрище осеяно с фъшкии. Възможно е точно този "отпадък" съдържащ азот и фосфор да е причината за замърсяване на езерата. По страшното обаче е какво може да се случи за напред. Не е тайна че собствениците на лифта искат да строят хотели на самите езера а водата от тях да се ползва за изкуствен сняг. Оказа се че снимането на Седемте езера не е лесно заради добронамереността на хората качаващи се там. Те искат да видят красотата за която всички говорят. В същото време точно този наплив постепенно разрушава тази красота.
Снимките ми от Седменте езера заснети 2009 напомнят на работата на четирима други фотографи за които се сещам в момента.
Изследвайки хората през тяхното свободно време и пейзажът около тях Саймън Робертс създава портрет на Англия, серията е озаглавена Ние Англичаните:Simon Roberts - We English
EN - The photos of Patrick Smith from The Leisure Territories (below) show the interaction between wild nature and the people who want to experience its beauty. I suppose the closest to my photos from the Seven Lakes.
BG -Снимките на Патрик Смит от серията "Територии за отдих" показват взаимодействието между дивата природа и хората търсещи нейната красота. Предполагам най близко като идея до моите снимки от Седемте езера:


Patrick Smith - The Leisure Territories
Weegee - Coney Island, 1940 / Артът Фелинг (Уиджи) със снимка на Кони Айлънд, Ню Йорк 1940: